(Ideálně zadávejte jednoslovné výrazy)
VZ58, glock, AG-58 CORE pažbaObchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě tactical-shop.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

PROVOZOVATEL

Společnost Fair Price s.r.o. se sídlem Vrbenského 1499/38, Praha 7, PSČ 17000, IČO: 28382897, DIČ: CZ28382897 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C, vložce 137642 (dále jen „dodavatel“ nebo „Fair Price s.r.o.“), provozovatel internetových obchodů na webových stránkách https://www.fabdefense.cz https://www.imidefense.cz https://tactical-shop.cz https://www.dpmsystems.cz https://www.tactical.shop 

 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu www.tactical-shop.cz jsou závazné. Pokud objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nechcete neprodleně nás o této skutečnosti informujte, abychom mohli včas zastavit vyřízení vaší objednávky. Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu.

Objednávka je základem (návrhem) pro kupní smlouvu. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím, tedy převzetím zboží kupujícím v místě dodání uvedeném v objednávkovém formuláři.

Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. Současně kupující dává dodavateli souhlas ke shromažďování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech. Dodavatel si vyhrazuje právo ověření pravdivosti údajů uvedených v objednávkovém formuláři před realizací dodávky objednaného zboží.

V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů v objednávkovém formuláři může být dodavatel vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, zbytečná doprava na určenou adresu a zpět) budou vymáhány na kupujícím.

V případě uvedení nepravdivých údajů v nákupním formuláři (například místo dodání, jméno kupujícího, kontaktní adresa a telefon) může dojít k poškození jména obchodu tactical-shop.cz a kupující se vystavuje možnosti trestního stíhání za poškození jména a pověsti dodavatelské firmy.

Dodavatel se zavazuje k ochraně poskytnutých osobních dat kupujícího uvedených v objednávkovém formuláři. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních dat. V případě ukončení obchodování mezi dodavatelem a kupujícím budou tato data z archivu dodavatele odstraněna a zničena (vymazána). Dodavatel se též zavazuje k neposkytnutí těchto dat třetí straně.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném. V případě, že vaši objednávku chcete zrušit "stornovat" neprodleně nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu.

CHARAKTERISTIKY ZBOŽÍ

Název zboží a jeho hlavní charakeristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.

CENA ZBOŽÍ

Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce. Všechny ceny v obchodě jsou koncové, vč. DPH 21%, resp. 15% u zdravotnického materiálu.

PLATNOST CEN

Tactical-shop.cz se snaží o maximální stabilitu všech cen u prodávaného zboží. U většiny zboží se ceny nemění. V případě, že dojde u objednaného zboží ke zvýšení ceny je kupující o této skutečnosti neprodleně informován a může se v klidu rozhodnout, zda bude objednávka realizována.

 

ZPŮSOBY PLACENÍ

Při osobním odběru:

  • hotově
  • platba předem na účet v Raiffeisenbank

 Při volbě doručení zboží zákazníkovi:

  • hotově
  • platba předem na účet v Raiffeisenbank

 

Při volbě platby bankovním převodem jsou kupujícímu zaslány údaje pro platbu (číslo účtu, var symbol, částka). Na základě údajů provede kupující převod. Při převodu je důležité uvádět variabilní symbol, který bude identifikovat platbu. Zboží bude expedováno až po připsání dané částky na náš účet.

 

Důležité:

Společnost Fair Price s.r.o. si vyhrazuje právo požadovat platbu předem u produktů dočasně vyprodaných nebo objednávaných na základě poptávky, stejně jako při nestandartních množstvích.

 

PLÁTCI DPH

Pokud jste plátce DPH v EU, objednávkový systém Vám ukazuje údaje pro platbu včetně DPH. Pokud chcete využít nákup bez DPH, musíte nás kontaktovat předem.

DODACÍ PODMÍNKY

Veškeré zboží zobrazené na našem e-shopu s uvedeným množstvím skladem, Vám umožňujeme objednat. Zboží vyprodané má tuto informaci uvedenou, objednávka bez našeho potvrzení není možná. 

Pro případy, kdy se prokáže, že nový kus výrobku je od výroby vadný a bude to poslední kus, vyhrazujeme si právo zboží v takovém stavu nedodat - zákazník je informován v den zjištění. 

Zákazníci s doručovací adresu v ČR

Objednávky s platbou dobírkou / platbou při převzetí přijaté v pracovní den do 12:00 jsou odeslány týž den, maximálně do 3 pracovních dnů. 

Cena dopravy po ČR je: 100,- Kč (včetně DPH).

Doba doručení záleží na přepravci, dlouhodobě je 98% zásilek u zákazníka následující den (platí po ČR), na Slovensku cca 3-5 dní.

Výjimku v době dodání tvoří vánoční období, které začíná kolem 15.12. - hranice odeslání zásilek s doručením před 23.12.

Objednávky s platbou předem na účet, u kterých platba přijde v pracovní dny do 12:00 jsou odeslány týž den, maximálně do 3 pracovních dnů.

Objednávky s osobním odběrem jsou připraveny ihned, bez poplatku za vyzvednutí.

Zákazníci s doručovací adresu v SK

Pro zákazníky ze Slovenska - EU je povinná platba předem - v EUR. U zásilek ze Slovenska je cena dopravy 300 Kč (vč DPH). Pro zákazníky s doručovací adresou jinde, bude cena dopravy kalkulována na základě váhy a poštovním směrovacím čísle Vaší destinace. 

 

ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ LIST

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba u veškerého sortimentu se řídí dle zákona č. 136/2002 Sb. Pokud není uvedeno u zboží jinak je záruční doba 2 roky. Daňový doklad slouží jako záruční list.

Daňový doklad obdrží zákazník zároveň se zakoupeným zbožím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTOUPENÍ

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží.

Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím "osobního odběru" bez internetové objednávky.

PRÁVO DODAVATELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli:

  • elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře 
  • e-mailem na objednavky@tactical-shop.cz
  • telefonicky
  • osobně na prodejně

Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést jméno kupujicího, číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do prodejny dodavatele, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu. Dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.