(Ideálně zadávejte jednoslovné výrazy)
VZ58, glock, AG-58 CORE pažbaZáruka

Valná většina produktů v naší nabídce pochází z Izraele. Izrael je ve zbraňovém průmyslu vnímán jako vysoce kvalitní.

Od roku 2004 máme jednotky reklamací na milion prodaných produktů.

Na některé produkty je naopak záruka prodloužena na více než 24 měsíců, u takového produktu je to uvedeno.

Na všechny nové produkty v nabídce nabízíme 24 měsíců záruční lhůty.

Na některé výrobky v komisi je záruční lhůta zkrácena na 12 měsíců.